Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

BURMISTRZ
Przyjmuje interesantów w Poniedziałek 8:00 - 16:00
Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1; 67-400 Wschowa


W związku z centralizacją podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, faktury, których odbiorcą jest Urząd Miasta i Gminy we Wschowie wystawiać należy na Gminę Wschowa  według wzoru:

NABYWCA:

Gmina Wschowa

Ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

NIP: 925-19-31-551

ODBIORCA/PŁATNIK:

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie

Ul. Rynek 1

67-400 WschowaWYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ,NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT NA RZECZ GMINY WSCHOWA

 • 39 8669 0001 0008 7258 2000 0027
  • podatki (od nieruchomości , rolny, od środków transportu, leśny)
  • czynsze rolnicze
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłata targowa
  • opłata miejscowa
  • opłata eksploatacyjna
  • opłata za zajęcie pasa drogowego
  • inne opłaty
 • 60 8669 0001 2011 0008 7258 0017
  • najem lokalu mieszkalnego
  • najem lokalu użytkowego
  • najem garażu,
  • najem pomieszczeń gospodarczych.
 • 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011
  • sprzedaż nieruchomości
  • użytkowanie wieczyste gruntów
  • najmy i dzierżawy
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • 80 8669 0001 2011 0012 8919 0001
  • Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe
  • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Subwencje
  • Dotacje
 • 77 8669 0001 2011 0008 7258 0002 - mandaty
 • 66 8669 0001 2011 0008 7258 0006 - opłata parkingowa
 • 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462 - opłata skarbowa
 • 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 - wadia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 - wadia – sprzedaż mienia, najmy
 • 47 8669 0001 2011 0012 8919 0013 - opłaty za korzystanie z sieci wodnej i kanalizacyjnej
Ostatnio dodane
Data dodania Tytuł
2017-02-27 13:58:31 Uchwała Nr XXVI/262/17 Z 23.02.2017r. - zmiana uchwały WPF na lata 2017-2026
2017-02-27 13:25:42 Uchwała Nr XXVI/261/17 z 23.02.2017r. - zmiana uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wsachowa na 2017 rok
2017-02-27 13:00:09 Uchwała Nr XXVI/260/17 z 23.02.2017r. - zaliczenie dróg w miejscowości Wschowa do kategorii dróg gminnych
2017-02-27 12:57:42 Uchwała Nr XXVI/260/17 z 23.02.2017r. - zamiana nieruchomości
2017-02-27 12:54:56 Uchwała Nr XXVI/258/17 z 23.02.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
2017-02-27 12:51:39 Uchwała Nr XXVI/257/17 z 23.02.2017r. - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wschowa na lata 2016-2022
2017-02-27 12:30:13 Uchwała Nr XXVI/256/17 z 23.02.2017r. - rozpatrzenie skarg na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
2017-02-27 12:20:30 Uchwała Nr XXVI/255/17 z 23.02.2017r. - plan pracy Rady Miejskiej we Wschowie na 2017r.
2017-02-27 12:20:16 Uchwała Nr XXVI/254/17 z 23.02.2017r. - plan pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2017r.
2017-02-27 12:12:46 Uchwała Nr XXVI/253/17 z 23.02.2017r. - przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady MIejskiej za 2016r.
2017-02-27 11:20:24 Uchwała Nr XXVI/252/17 z 23.02.2017r. - projekt dostosowania sieci przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
2017-02-24 11:15:47 Informacja WG.RO.6220.9.2016
2017-02-23 12:37:10 „Przebudowa ulic: Ogińskiego i Kurpińskiego we Wschowie wraz z odwodnieniem drogowym”- etap II
2017-02-20 20:36:49 Informacja o możliwości uzyskania dostacji
2017-02-14 14:20:07 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości


ADRES I KONTAKT
gmina miejsko-wiejska
woj. lubuskie, pow. wschowski
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
tel. 65 5408650
fax 65 5401340

e-mail: [email protected]
http://www.wschowa.pl

ADMINISTRATOR Damian Poźniak

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa