Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Obwieszczenia
· Konkursy

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

BURMISTRZ
Przyjmuje interesantów w Poniedziałek 8:00 - 16:00
Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1; 67-400 Wschowa

Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat na rzecz Gminy Wschowa

OD 01.01.2014 R. OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE RACHUNKI BANKOWE.

Wykaz rachunków bankowych służących do bankowej obsługi Urzędu Miasta i Gminy Wschowa:

 • 39 8669 0001 0008 7258 2000 0027

  - podatki (od nieruchomości , rolny, od środków transportu, leśny)

  - czynsze rolnicze

  - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  - opłata targowa

  - opłata miejscowa

  - opłata eksploatacyjna

  - opłata za zajęcie pasa drogowego

  - inne opłaty

 • 60 8669 0001 2011 0008 7258 0017

  - najem lokalu mieszkalnego

  - najem lokalu użytkowego

  - najem garażu,

  - najem pomieszczeń gospodarczych.

 • 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011

  - sprzedaż nieruchomości

  - użytkowanie wieczyste gruntów

  - najmy i dzierżawy

  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • 80 8669 0001 2011 0012 8919 0001

  -Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

  -Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

  -Subwencje

  -Dotacje

 • 77 8669 0001 2011 0008 7258 0002 - mandaty
 • 66 8669 0001 2011 0008 7258 0006 - opłata parkingowa
 • 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462 - opłata skarbowa
 • 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 - wadia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 - wadia – sprzedaż mienia, najmy
Ostatnio dodane
Data dodania Tytuł
2016-12-09 13:38:44 ODWOŁANIE I-szego PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
2016-12-08 14:40:32 Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Spraw Organizacyjnych i Społecznych
2016-12-08 12:39:23 Opinie RIO w Zielonej Górze z dnia 2.12.2016 w sprawie projektu Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok, uchwalenie Uchwały w spr. WPF na lata 2017 -2026 oraz o sfinansowaniu deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
2016-12-05 14:23:36 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017
2016-11-30 14:50:43 Informacja Burmistrza o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2016-11-30 09:39:03 Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2017 - 2026
2016-11-30 09:20:00 Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2017 rok
2016-11-28 13:08:05 „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017”
2016-11-24 13:43:02 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa oraz oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wschowa
2016-11-23 15:12:16 Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku 2017
2016-11-18 10:39:08 Informacja Burmistrza o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2016-11-16 13:29:30 I-szy przetarg ustny ograniczony-termin:15 grudnia 2016r.
2016-11-07 16:41:57 Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonie 2016/2017
2016-10-31 12:24:20 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Inspektor ds. zamówień publicznych
2016-10-31 12:20:27 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Aplikant Straży Miejskiej


ADRES I KONTAKT
gmina miejsko-wiejska
woj. lubuskie, pow. wschowski
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
tel. 65 5408650
fax 65 5401340

e-mail: [email protected]
http://www.wschowa.pl

ADMINISTRATOR Damian Poźniak

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa