Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Obwieszczenia
· Konkursy

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

BURMISTRZ
Przyjmuje interesantów w Poniedziałek 8:00 - 16:00
Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1; 67-400 Wschowa

Numery rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat na rzecz Gminy Wschowa

OD 01.01.2014 R. OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE RACHUNKI BANKOWE.

Wykaz rachunków bankowych służących do bankowej obsługi Urzędu Miasta i Gminy Wschowa:

 • 39 8669 0001 0008 7258 2000 0027

  - podatki (od nieruchomości , rolny, od środków transportu, leśny)

  - czynsze rolnicze

  - opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  - opłata targowa

  - opłata miejscowa

  - opłata eksploatacyjna

  - opłata za zajęcie pasa drogowego

  - inne opłaty

 • 60 8669 0001 2011 0008 7258 0017

  - najem lokalu mieszkalnego

  - najem lokalu użytkowego

  - najem garażu,

  - najem pomieszczeń gospodarczych.

 • 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011

  - sprzedaż nieruchomości

  - użytkowanie wieczyste gruntów

  - najmy i dzierżawy

  - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • 80 8669 0001 2011 0012 8919 0001

  -Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe

  -Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

  -Subwencje

  -Dotacje

 • 77 8669 0001 2011 0008 7258 0002 - mandaty
 • 66 8669 0001 2011 0008 7258 0006 - opłata parkingowa
 • 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462 - opłata skarbowa
 • 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 - wadia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 - wadia – sprzedaż mienia, najmy
Ostatnio dodane
Data dodania Tytuł
2016-09-28 10:24:08 Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.16.2.2016
2016-09-22 14:38:45 Opinia RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Wschowa za I półrocze 2016 roku
2016-09-16 10:05:16 Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Dyrektorzy Placówek Oświatowych
2016-09-16 10:03:51 Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o. o.
2016-09-16 10:00:01 Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
2016-09-16 09:56:58 Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
2016-09-16 09:48:03 Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Ośrodek Pomocy Społecznej
2016-09-16 09:28:44 Oświadczenia Majątkowe 2016 r. - Muzeum Ziemi Wschowskiej
2016-09-15 11:00:51 Sesja Nr XXI/16 z 12.09.2016r.
2016-09-15 10:57:21 Sesja Nr XX/16 z 30.06.2016r.
2016-09-15 09:37:31 Uchwała Nr XXI/213/16 z 12.09.2016r. - zmiana uchwały WPF na 2016r.
2016-09-15 09:34:01 Uchwała Nr XXI/212/16 z 12.09.2016r. - zmiana uchwały budżetowej na 2016r.
2016-09-15 09:32:12 Uchwała Nr XXI/211/16 z 12.09.2016r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
2016-09-15 09:29:45 Uchwała Nr XXI/210/16 z 12.09.2016r. - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu
2016-09-14 14:53:25 Obwieszczenie ICP WG.PP.6733.15.2.2016


ADRES I KONTAKT
gmina miejsko-wiejska
woj. lubuskie, pow. wschowski
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
tel. 65 5408650
fax 65 5401340

e-mail: [email protected]
http://www.wschowa.pl

ADMINISTRATOR Damian Poźniak

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa