Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Urząd Miasta i Gminy Wschowa

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

BURMISTRZ
Przyjmuje interesantów w Poniedziałek 8:00 - 16:00
Urząd Miasta i Gminy Wschowa
ul. Rynek 1; 67-400 Wschowa


W związku z centralizacją podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, faktury, których odbiorcą jest Urząd Miasta i Gminy we Wschowie wystawiać należy na Gminę Wschowa  według wzoru:

NABYWCA:

Gmina Wschowa

Ul. Rynek 1

67-400 Wschowa

NIP: 925-19-31-551

ODBIORCA/PŁATNIK:

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie

Ul. Rynek 1

67-400 WschowaWYKAZ NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH ,NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT NA RZECZ GMINY WSCHOWA

 • 39 8669 0001 0008 7258 2000 0027
  • podatki (od nieruchomości , rolny, od środków transportu, leśny)
  • czynsze rolnicze
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
  • opłata targowa
  • opłata miejscowa
  • opłata eksploatacyjna
  • opłata za zajęcie pasa drogowego
  • inne opłaty
 • 60 8669 0001 2011 0008 7258 0017
  • najem lokalu mieszkalnego
  • najem lokalu użytkowego
  • najem garażu,
  • najem pomieszczeń gospodarczych.
 • 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011
  • sprzedaż nieruchomości
  • użytkowanie wieczyste gruntów
  • najmy i dzierżawy
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • 80 8669 0001 2011 0012 8919 0001
  • Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe
  • Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Subwencje
  • Dotacje
 • 77 8669 0001 2011 0008 7258 0002 - mandaty
 • 66 8669 0001 2011 0008 7258 0006 - opłata parkingowa
 • 31 8669 0001 0008 7258 2000 0462 - opłata skarbowa
 • 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 - wadia z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 - wadia – sprzedaż mienia, najmy
 • 47 8669 0001 2011 0012 8919 0013 - opłaty za korzystanie z sieci wodnej i kanalizacyjnej
Ostatnio dodane
Data dodania Tytuł
2017-12-15 10:27:47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych na terenie miasta i gminy Wschowa w sezonach zimowych: 2017/2018 i 2018/2019
2017-12-15 09:09:30 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa
2017-12-13 14:24:54 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Inspektor/Główny Specjalista ds. oświaty Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych
2017-12-13 10:14:49 Oczyszczanie miasta Wschowy w latach 2018-2019
2017-12-13 08:20:57 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wschowa
2017-12-12 12:36:26 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna opałowego
2017-12-11 09:12:10 Uchwała Nr XXXV/329/17 z 30.11.2017r. - zmiana uchwały WPF na lata 2017-2026
2017-12-08 13:30:44 Uchwała Nr XXXV/328/17 z 30.11.2017r. - zmiana uchwały budżetowej na 2017r.
2017-12-08 13:11:43 Obwieszczenie o wydaniu decyzji ICP WG.PP.6733.12.7.2017
2017-12-08 13:05:28 Uchwała Nr XXXV/330/17 z 30.11.2017r. - obniżenie ceny żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017-12-08 12:59:23 Uchwała Nr XXXV/327/17 z 30.11.2017r. - w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności stanowiących dochód budżetu gminy Wschowa innym instrumentem płatniczym
2017-12-08 12:56:06 Uchwała Nr XXXV/326/17 z 30.11.2017r. - określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017-12-08 12:46:55 Uchwała Nr XXXV/325/17 z 30.11.2017r. - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018r.
2017-12-08 12:24:20 Uchwała Nr XXXV/324/17 z 30.11.2017r. - zbycie nieruchomości gminnych
2017-12-08 12:09:23 Uchwała Nr XXXV/323/17 z 30.11.2017r. - odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego oddania w najem pomieszczeń gospodarczych stanowiącycy własność gminy


ADRES I KONTAKT
gmina miejsko-wiejska
woj. lubuskie, pow. wschowski
ul. Rynek 1
67-400 Wschowa
tel. 65 5408650
fax 65 5401340

e-mail: [email protected]
http://www.wschowa.pl

ADMINISTRATOR Damian Poźniak

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa