Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sprzedaż nieruchomości

Wschowa, dnia 07 czerwca 2004 roku


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
Na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność gminy:
• nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana przy ul.55 PPP we Wschowie, przeznaczona pod działalność handlowo-usługową, objęta księgą wieczystą KW 6226 (SR Wschowa) - nr 1266/8 o powierzchni 1836 m².
CENA WYWOŁAWCZA W I PRZETARGU: 155.000,00 ZŁOTYCH.
PIERWSZY przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu:
28 CZERWCA 2004 ROKU O GODZ.10³° w Sali posiedzeń Urzędu Miasta Gminy Wschowa.
WADIUM w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie tut.Urzędu lub
Na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa,numer konta:39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 23 CZERWCA 2004 ROKU WŁĄCZNIE.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej do godz.1300 następnego dnia po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka

Informacji o przetargu udziela Wydział Planowania,Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 21 II piętro,telefon:540 24 26 wew.34,codziennie od 800 do 1500.Data publikacji: 2004-06-09 10:44:06 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa