Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Wschowa, dnia 08 czerwca 2004 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
ZAPRASZA DO ROKOWAŃ
(po dwóch bezskutecznych przetargach):

-dot.zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wschowie przy ul.Polnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 621/2 o powierzchni 767 m²,objętej księgą wieczystą KW nr 52388 (SR Nowa Sól).
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

CENA WYJŚCIOWA DO ROKOWAŃ: 10.000 ZŁOTYCH.

-dot.zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we Wschowie przy ul.Polnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 621/3 o powierzchni 858 m², objętej księgą wieczystą KW nr 52389 (SR Nowa Sól).
Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

CENA WYJŚCIOWA DO ROKOWAŃ: 11.000 ZŁOTYCH.

ROKOWANIA odbędą się w dniu: 29 CZERWCA 2004 ROKU
O GODZ.10°° w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
WADIUM w wysokości 10 % ceny wyjściowej do rokowań należy wpłacić
w gotówce w kasie tut.Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 najpóźniej do dnia 24 CZERWCA 2004 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom rokowań, wadium zostanie zwrócone najpóźniej do godz.13°°następnego dnia po zamknięciu lub odwołaniu rokowań. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony
w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka


Informacji o rokowaniach udziela Wydział Planowania,Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa-pokój nr 21 lub tel.(065) 540 24 26 wewn.34 0d poniedziałku do piątku w godz.8.00-15.00.Data publikacji: 2004-06-09 10:44:46 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa