Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o II-gim przetargu-termin: 11 marca 2015 r.

 

Wschowa, 20.01.2015r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
podaje do publicznej wiadomości wyciąg
z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym
 na sprzedaż nieruchomości gminnych

1)Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni łącznej 124,20  m2  położony w Kandlewie nr 25 - zlokalizowany na parterze

i piętrze budynku, obecnie złożony z 5 pokoi, kuchni, dwóch łazienek, dwóch korytarzy i kotłowni, do lokalu przynależą

pomieszczenia w budynku gospodarczym o powierzchni 28,54 m2, udział w nieruchomości wspólnej: 15274/25237 części;
-numer ewidencyjny działki 120/1 o powierzchni 0,1994 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00016427/6;


-cena wywoławcza brutto w II-gim przetargu: 30.000,00 zł+VAT (zwolniony)
-wysokość wadium brutto:3.000,00 zł.

2)Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 22,15 m2  położony we Wschowie przy ul.Niepodległości 15--złożony z 1

pomieszczenia usługowego, do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie; udział w nieruchomości wspólnej:2215/31865 części
-numer ewidencyjny działki:986/9 o powierzchni 0,0635 ha, księga wieczysta dla budynku:00006477/8;


-cena wywoławcza brutto w II-gim przetargu: 20.000,00 zł+VAT (zwolniony);
-wysokość wadium brutto:2.000,00 zł
-budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 802/1739A-od wylicytowanej kwoty nabywca zapłaci 50%.


Uwaga: możliwość obejrzenia lokali po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości-tel.(65) 540 86 19,(65) 540 86 20,(65) 540 86 47.


Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 11 marca  2015r. o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 05 marca 2015r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).
Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl
Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania - Wydział Planowania Przestrzennego - pokój nr 23).
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                               Danuta Patalas



Data publikacji: 2015-02-05 10:38:16 (1083 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa