Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych - 28 maja 2015

Wschowa, dnia  28 maja 2015  r.     

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokali użytkowych

I.Opis nieruchomości:

 1.garaż murowany ( segment nr 1) o powierzchni użytkowej 29,30 położony  na

    zapleczu nieruchomości Głogowska 10 we Wschowie, na działce nr 1815/3.

 2.garaż murowany ( segment nr 2) o powierzchni użytkowej 29,23 położony  na

    zapleczu nieruchomości Głogowska 10 we Wschowie, na działce nr 1815/3.

 3.garaż murowany ( segment nr 3) o powierzchni użytkowej 16,90 położony  na

    zapleczu nieruchomości Głogowska 10 we Wschowie, na działce nr 1815/3.

 4.garaż murowany ( segment nr 2) o powierzchni użytkowej 11,75 położony  na

    zapleczu nieruchomości Moniuszki 12 we Wschowie, na działce 1524/4.

 5. garaż murowany ( segment nr 3) o powierzchni użytkowej 11,45 położony  na

    zapleczu nieruchomości Moniuszki 12 we Wschowie, na działce 1524/4.

 6. garaż murowany ( segment nr 1) o powierzchni użytkowej 25,20 położony  na

    zapleczu nieruchomości Daszyńskiego 39 we Wschowie, na działce 11124.

Stawka wywoławcza wynosi 3,00 zł netto/m² powierzchni użytkowej lokalu. Do czynszu nalicza się podatek VAT wg obowiązującej stawki. Najemca opłaca ponadto podatek od nieruchomości. Postąpienie ustala się w wysokości 0,50 zł/m².

II.Opis nieruchomości:

1.pomieszczenie gospodarcze nr 1 o powierzchni użytkowej 5,94 położone  na

    zapleczu nieruchomości Głogowska 10 we Wschowie, na działce nr 1815/3.

2. pomieszczenie gospodarcze nr 2 o powierzchni użytkowej 5,88 położone  na

    zapleczu nieruchomości Głogowska 10 we Wschowie, na działce nr 1815/3.

3. pomieszczenie gospodarcze nr 3 o powierzchni użytkowej 8,60 położone  na

    zapleczu nieruchomości Głogowska 10 we Wschowie, na działce nr 1815/3.

4. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 12,90 położone  na

    zapleczu nieruchomości Niepodległości 29 we Wschowie, na działce nr 979/6.

5. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 20,00 położone  na

    zapleczu nieruchomości Boh.Westerplatte 8 we Wschowie, na działce nr 1057/48.

6. pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 9,18 położone  na

    zapleczu nieruchomości Niepodległości 32 we Wschowie, na działce nr 1042/4.

Stawka wywoławcza wynosi 1,00 zł netto/m² powierzchni użytkowej lokalu. Do czynszu nalicza się podatek VAT wg obowiązującej stawki. Najemca opłaca ponadto podatek od nieruchomości. Postąpienie ustala się w wysokości 0,20 zł/m².

III.Miejsce i termin przetargu:

    19 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we
    Wschowie, ul. Rynek 1.

IV.Obciążenia nieruchomości:

      lokale wolne od obciążeń

V.Termin zagospodarowania lokalu:

     zawarcie umowy najmu nastąpi po siedmiu dniach od rozstrzygnięciu przetargu
VI.Termin wnoszenia opłat czynszowych:

      do dnia 10 każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT.
VII.Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości:
       - 200,00 zł na najem garaży

       - 50,00 zł na najem pomieszczeń gospodarczych

       Wpłaty wadium należy dokonać  na konto urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa,

       numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018  najpóźniej do dnia 17 czerwca 2015  

       roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków

       pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

       Wadium podlega zaliczeniu na poczet czynszu osobie, która wygra przetarg. Pozostałym
       uczestnikom przetargu jest zwracane w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia

       przetargu. Osoba uczestnicząca w przetargu zobowiązana jest do okazania dowodu

       wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi w przypadku odstąpienia od podpisania

       umowy najmu przez osobę, która wygra przetarg.

 VIII.Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
         podania przyczyn.

 

                                                                                                   Burmistrza                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 Danuta Patalas      Data publikacji: 2015-06-03 11:41:12 (662 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa