Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu-termin 1 czerwca 2016r.

 

Wschowa, 21.04.2016r.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

O G Ł A S Z A

 

I-szy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gminnych:

 

 

 

  • 4 lokali położonych we Wschowie -w tym: 2 lokali mieszkalnych,

    1 lokalu z możliwością adaptacji na cele mieszkalne i 1 lokalu użytkowego:

 

a)lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Boh.Westerplatte 11a usytuowany na poddaszu budynku - złożony z 1 pokoju i kuchni o powierzchni 24,40 m2, do lokalu przynależy: wc  położone na parterze budynku o powierzchni 1,00 m2 (wejście od podwórza);

 

-standart lokalu i stan techniczny - do remontu;

 

-udział w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynosi: 2540/32028 części;

 

-budynek usytuowany na działce 1568 o powierzchni 0,0164 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00001725/7; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn. symbolem „A-22-MUC”-zabudowa mieszkaniowa śródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi centrotwórcze;

 

-budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 741/1702A-wobec czego-od wylicytowanej ceny nabycia zostanie udzielona 50% bonifikata;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 24.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

b)lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Pocztowej 4 położony na parterze budynku - złożony z 2 pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni 57,17 m2, do lokalu przynależą: piwnica o powierzchni 4,10 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczym

 

o powierzchni 4,30 m2,

 

-standard lokalu i stan techniczny - do remontu;

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 6557/47287 części;

 

-budynek nr 4 jest połączony z budynkiem nr 6 , a cała nieruchomość położona jest na działkach:1083/1, 1083/3, 1084/3 o łącznej powierzchni 0,0798 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00003674/8; zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn. symbolem „A-17-MUC”- zabudowa mieszkaniowa śródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi centrotwórcze;

 

-budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 777/1732A-wobec czego-od wylicytowanej ceny nabycia zostanie udzielona 50% bonifikata;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 50.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

c)lokal (może być do adaptacji na cele mieszkalne) przy ul. Kilińskiego 4 położony

 

na poddaszu budynku o łącznej powierzchni: 55,80 m2 (37,70 m2 i 18,10 m2) złożony obecnie z 6 pomieszczeń, do lokalu przynależą: 2 piwnice o powierzchniach: 6,81 m2 i 5,76 m2 , wc wspólne na korytarzu na półpiętrze:

 

-standard i stan techniczny - do generalnego remontu;

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 6837/29057 części

 

-budynek usytuowany jest na działce 1458 o powierzchni 0,0145 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00005806/7, a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn. symbolem „A-49- MUC”- zabudowa mieszkaniowa śródmiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi centrotwórcze;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 25.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

d)lokal użytkowy przy ul.Kościelnej 2 (tzw. była „harcówka”) - położony na

 

półpiętrze budynku, złożony z 1 pomieszczenia o powierzchni 25,19 m2 , do lokalu nie

 

przynależy żadne pomieszczenie, wc wspólne-na korytarzu,średnia wysokość lokalu:190

 

cm;

 

- standard i stan techniczny - do remontu;

 

-udział w nieruchomości wspólnej wynosi: 2519/39512 części

 

-budynek usytuowany jest na działce 1442/9 o powierzchni 0,0218 ha, księga wieczysta dla budynku: ZG1W/00007048/9, a zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie ozn.symbolem „A-40- MW,U”- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi centrotwórcze;

 

-budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem 784/1693-wobec czego-od wylicytowanej ceny nabycia zostanie udzielona 50% bonifikata;

 

-cena wywoławcza w I-szym przetargu: 15.000,00 zł+VAT (zwolniony).

 

 

 

UWAGA:

 

Wyznacza się termin do oglądania lokali na dzień: 16 maja 2016r. (poniedziałek) lub

 

23 maja 2016r. (poniedziałek)

 

-godz.15.05-ul.Kościelna 2

 

-godz.15.15-ul.Kilińskiego 4

 

-godz.15.30-ul.Pocztowa 4/1

 

-godz.15.45-ul.Boh.Westerplatte 11a/3

 

-kontakt telefoniczny w tej sprawie: 65 - 540 86 47 .

 

 

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 01 czerwca 2016r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu

 

w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 25 maja 2016r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

 

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gminy - Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – Zespół ds. Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 34).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

 

 

 

Miłosz Czopek

 

 

 

 

 


Kilińskiego 4.docx
Rozmiar: 216.83 KB
Data publikacji: 2016-05-04 15:06:42
Ilość pobrań: 125
Kościelna 2.docx
Rozmiar: 170.43 KB
Data publikacji: 2016-05-04 15:06:55
Ilość pobrań: 95
Pocztowa 4_1.docx
Rozmiar: 174.72 KB
Data publikacji: 2016-05-04 15:07:10
Ilość pobrań: 131
Bohaterow Westerplatte 11a_3.docx
Rozmiar: 246.46 KB
Data publikacji: 2016-05-04 15:08:37
Ilość pobrań: 99

Data publikacji: 2016-04-27 09:04:11 (1117 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-05-04 13:26:01 Dodano załącznik: rzut lokalu (Bohater Katarzyna Lorych
2016-05-04 13:26:48 Usunięto załącznik: rzut lokalu (Bohater.docx) Katarzyna Lorych
2016-05-04 15:06:00 Dodano załącznik: Bohaterów Westerplatte 11a_3.docx (Bohater Damian Poźniak
2016-05-04 15:06:42 Dodano załącznik: Kilińskiego 4.docx (Kilińskiego_4[5683x2].docx) Damian Poźniak
2016-05-04 15:06:55 Dodano załącznik: Kościelna 2.docx (Kościelna_2[5683x3].docx) Damian Poźniak
2016-05-04 15:07:10 Dodano załącznik: Pocztowa 4_1.docx (Pocztowa_4_1[5683x4].docx) Damian Poźniak
2016-05-04 15:07:32 Aktualizacja Damian Poźniak
2016-05-04 15:08:01 Usunięto załącznik: Bohaterów Westerplatte 11a_3.docx (Bohater.docx) Damian Poźniak
2016-05-04 15:08:37 Dodano załącznik: Bohaterow Westerplatte 11a_3.docx (Bohaterow_Westerplatte_11a_3[5683x4].docx) Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa