Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ODWOŁANIE I-szego PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO

 

Wschowa, dnia: 09 grudnia 2016 roku

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ODWOŁANIU I-szego PRZETARGU

 

USTNEGO OGRANICZONEGO

 

 

 

Dotyczącego sprzedaży następującej nieruchomości gminnej:

 

-nieruchomość zabudowana położona we Wschowie przy ul.Moniuszki 6 złożona z budynku

 

gospodarczego o powierzchni użytkowej 30,80 m2 i działki gminnej numer 1529/2

 

o powierzchni 0,0726 ha, księa wieczysta ZG1W/00007083/6.

 

 

 

Termin I-szego przetargu ustnego ograniczonego wyznaczono na dzień:

 

15 grudnia 2016r. godz.10.00.

 

Miejsce przetargu: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie przy ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa.

 

 

 

I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości wyznaczony na dzień 15 grudnia 2016r. o d w o ł u j e s i ę - ze względu na: konieczność uregulowania stanu prawnego garażu wybudowanego ze środków własnych osoby fizycznej, a usytuowanego na działce gminnej 1529/2.

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza

 

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

 

 

Miłosz Czopek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2016-12-09 13:38:44 (603 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa