Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym -termin 30 maja 2017r.

Wschowa, dnia 24.04.2017r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych we Wschowie:

 

1.nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 433/2 o powierzchni 0,1120 ha, położona w rejonie ul.Zacisze, księga wieczysta ZG1W/00005831/1;

kształt nieruchomości-prostokątny, dostępność komunikacyjna-średnia;w rejonie lokalizacji uzbrojenie:sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa;

przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem :"29 MN/U"-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami-zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa -część zachodnia,zatwierdzonej uchwałą nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31.03.2016r.;

cena wywoławcza do I-szego przetargu:53.000,00 zł+23%VAT=65.190,00 zł brutto;

2.nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1466 o powierzchni 0,0683 ha położona przy ul.Łaziennej 4, księga wieczysta ZG1W/00002572/6;

na działce zlokalizowany jest nieużytkowany pawilon handlowo-usługowy o powierzchni użytkowej ok.90 m 2, który złożony jest z lokalu użytkowego, kotłowni i wc, brak pomieszczeń przynależnych,instalacje:elektryczna, wodno-kanalizacyjna,ogrzewanie co.-wszystkie w stanie wymagającym wymiany, budynek murowany, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach płaski, kryty papą, standard nieruchomości i stan techniczny-do generalnego remontu lub wyburzenia;

przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem "A-45-MW,U"-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługu centrotwórcze-zgodnie z uchwałą nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r.

cena wywoławcza do I-szego przetargu:75.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia terminu oglądania pawilonu pod numerem telefonu:65 540 86 47. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Nieruchomości są zbywane wg danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe we Wschowie, gmina może wskazać granice lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2017r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 24 maja 2017r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl. Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds.Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości-pokój nr 24, II piętro ratusza, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania- w Zespole ds.Planowania Przestrzennego-pokój nr 25, tel.65 540 86 34).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwoołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

Miłosz CzopekData publikacji: 2017-04-24 12:31:54 (514 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa