Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szy przetargu ustnym nieograniczonym -lokal mieszkalny przy ul.Boh.Westerplatte 6/2a

 

Wschowa, 23.06.2017r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa podaje do publicznej wiadomości

ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego

położonego we Wschowie:

 

 lokal mieszkalny nr 2a położony na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Bohaterów Westerplatte 6 we Wschowie:

-powierzchnia użytkowa lokalu wynosi: 31,50 m2 ,pomieszczenie przynależne do lokalu: łazienka  o powierzchni 2,30 m2 usytuowana na poddaszu budynku,łącznie do sprzedaży: 33,80 m2; budynek  zlokalizowany jest na działce 1064 o powierzchni 0,0166 ha, księga wieczysta dla nieruchomości:ZG1W/00000092/3, lokal zbywany jest w udziale:3380/34055 części w częściach wspólnych budynku  i w gruncie;

-budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem L-683A-zatem od wylicytowanej ceny zbycia zostanie  udzielona 50% bonifikata;

-lokal mieszkalny nr 2a położony na I piętrze, składa się z 2 pokoi i przedpokoju, łazienka na poddaszu;

-instalacje:wodno-kanalizacyjna i elektryczna, ogrzewanie piecowe, stolarka okienna -drewniana-zużyta, stolarka  drzwiowa-brak, drzwi zewnętrzne nowe;

-tynki gipsowane, malowane farbami emulsyjnymi,w jednym pomieszczeniu i przedpokoju na ścianach ułożono  częściowo płytki;

-podłogi-częściowo panele, częściowo stary parkiet, w łazience – płytki ceramiczne;

-przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem : ” A-21 MW,U” - tereny zabudowy wielorodzinnej i usługowej;

-cena wywoławcza do I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 40.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Proponowany termin oglądania lokalu: 17 i 24 lipca 2017r. godz.15.30, kontakt telefoniczny w tej sprawie:65 540 86 47.

PIERWSZY przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu: 31 lipca 2017r.o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, najpóźniej do dnia 25 lipca 2017r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Treść ogłoszenia o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul.Rynek 1 na stronie internetowej www.wschowa.pl Informację o przetargu można uzyskać również w Wydziale Gospodarki Gminy-Zespół ds. Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości - pokój nr 24, II piętro, tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania – można uzyskać w Zespole ds. Planowania Przestrzennego - pokój nr 25,tel. 65 540 86 34) .

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

                                                                                                                        Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 

                                                                                                                                  Miłosz Czopek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2017-05-29 15:36:19 (719 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-06-28 12:18:32 nowa treść Marzanna Gałecka
2017-06-28 12:29:45 korekta ogłoszenia Marzanna Gałecka
2017-06-28 12:40:03 korekta Marzanna Gałecka
2017-06-28 12:45:13 zmiana kolejna Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa