Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy w roku 2018

Wschowa, dnia 03 stycznia 2018 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.) podaje do publicznej informacji, że w dniu
10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1,
67-400 Wschowa na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.bip.wschowa.pl wywieszone zostaną na okres 21 dni (od dnia 10.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r.) następujące wykazy:

1.      wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy na cele nierolnicze w trybie bezprzetargowym
w roku 2018,

2.      wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wschowa przeznaczonej do użyczenia w roku 2018.

 

/-/ BURMISTRZ

Miasta i Gminy

mgr inż. Danuta Patalas

 

 

Wschowa, 03 stycznia 2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wschowa przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym w roku 2018:

 

LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA W M2

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

nr działki

obręb

KW

1.

1893

Wschowa

ZG1W/00007287/6

793

Dworcowa

2.

1857/4

Wschowa

ZG1W/00008178/6

143

Strzelecka

3.

1871/16

Wschowa

ZG1W/00007287/6

19

Strzelecka

 

Wysokość opłat gruntów użytkowanych na cele:

  1. Ogródki przydomowe warzywne lub rekreacyjne, w tym z zabudowaniami o powierzchni zabudowy do 10 m2 : 0,25 zł/m2 roczne
  2. Teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2: 0,60 zł/m2 miesięcznie

Sposób wnoszenia opłat: Płatne z góry na podstawie faktury VAT

Do stawek czynszu doliczany jest podatek VAT obecnie obowiązujący.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa lub najem na czas oznaczony (do lat 3) i na czas nieoznaczony (dla dotychczasowych dzierżawców lub najemców)

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomości przeznaczone do dzierżawy lub najmu z przeznaczeniem na ogrody przydomowe, teren na ogródkach zabudowany budowlą, budynkiem, pomieszczeniem gospodarczym lub altaną o powierzchni zabudowy powyżej 10 m2.

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

od dnia: 10 stycznia 2018 r.

do dnia: 31 stycznia 2018 r.                                                                                  

 

 

 

Wschowa, 03 stycznia 2018 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Gminy Wschowa przeznaczonej

do użyczenia w roku 2018

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:

 

LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ KATASTRU NIERUCHOMOŚCI

POWIERZCHNIA W M2

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

nr działki

obręb

KW

 

1.

 

1904

 

Wschowa

 

ZG1W/00003439/9

 

971

 

Aleja PCK

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem niemieszkalnym, jednokondygnacyjnym murowanym, dach dwuspadowy

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: użyczenie na czas oznaczony – rok 2018

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do przekazania w użyczenie na działalność statutową stowarzyszenia

 

Wykaz wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń:

    od dnia: 10 stycznia 2018 r.

    do dnia: 31 stycznia 2018 r.                                                                                  Data publikacji: 2018-01-10 10:05:28 (149 odsłon)
Inspektor ds. nieruchomości - Katarzyna Lorych
tel. 655408619    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa