Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

 Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Wschowa, dn.31-10-2012r.

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.” Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wschowa do zapoznania się z projektem Programu oraz do składania uwag i opinii.

 

 

 

                                                                                          Burmistrz

                                                                                                    Miasta i Gminy Wschowa

 

                                                                                                   /-/   Krzysztof Grabka

 

 

 


Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2012-10-31 15:49:10
Ilość pobrań: 235
Formularz do konsultacji
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2012-10-31 15:49:29
Ilość pobrań: 215
Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi
Rozmiar: 78.50 KB
Data publikacji: 2012-10-31 15:50:00
Ilość pobrań: 257
Zarządzenie 147 z dn.31.10.2012 r.
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2012-10-31 15:50:26
Ilość pobrań: 244

Data publikacji: 2012-10-31 15:45:03 (741 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-10-31 15:49:10 Dodano załącznik: Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi (Ogloszenie_o_konsultacjach_z_organizacjami_pozarzadowymi[3662x1].doc) Marcin Malanowski
2012-10-31 15:49:29 Dodano załącznik: Formularz do konsultacji (Formularz_do_konsultacji[3662x2].doc) Marcin Malanowski
2012-10-31 15:50:00 Dodano załącznik: Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi (Program_wspolpracy_Gminy_Wschowa_z_organizacjami_pozarzadowymi[3662x3].doc) Marcin Malanowski
2012-10-31 15:50:26 Dodano załącznik: Zarządzenie 147 z dn.31.10.2012 r. (Zarzadzenie_147_z_dn[3662x4].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa