Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z dnia 23 maja 2013 roku

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 23 maja 2013 r.

 

 

w sprawie : zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych  dotyczących otwartego konkursu ofert z dnia 23 maja 2013 roku na realizację zadań publicznego w zakresie :

 1) ochrony i promocji zdrowia.

Zgodnie z art. 15 ust.2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234  poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że:

1.   Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą wskazać kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

2.   W skład komisji nie mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.

3.   Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 13.06.2013 r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

4.   Miejsce zgłaszania kandydatów:

 

 

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie

ul. Rynek 1 , 67-400 Wschowa

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu pok. nr 7 na parterze

 

 

 

 

 

 

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

                      /-/ Andrzej Nowicki

 

 

 

 


Kandydaci do komisji konkursowej
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2013-05-23 14:31:42
Ilość pobrań: 232
Informacja o wynikach naboru kandydatów do komisji konkursowej
Rozmiar: 11.50 KB
Data publikacji: 2013-06-14 13:27:04
Ilość pobrań: 165

Data publikacji: 2013-05-23 14:29:34 (739 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-23 14:31:42 Dodano załącznik: Kandydaci do komisji konkursowej (Kandydaci_do_komisji_konkursowej[4098x1].doc) Marcin Malanowski
2013-06-14 13:27:04 Dodano załącznik: Informacja o wynikach naboru kandydatów do komisji konkursowej (wyniki[4098x2].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa