Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi



Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji  projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.” Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wschowa do zapoznania się z projektem Programu oraz do składania uwag i opinii.

 


Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 /-/  Krzysztof Grabka


Ogłoszenie
Rozmiar: 25.00 KB
Data publikacji: 2013-10-25 12:49:14
Ilość pobrań: 211
Formularz do konsultacji
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2013-10-25 12:49:44
Ilość pobrań: 189
Zarządzenie
Rozmiar: 35.50 KB
Data publikacji: 2013-10-25 12:50:32
Ilość pobrań: 201
Program współpracy
Rozmiar: 82.00 KB
Data publikacji: 2013-10-25 12:52:58
Ilość pobrań: 204
Zarządzenie nr 119
Rozmiar: 287.36 KB
Data publikacji: 2013-11-18 20:18:10
Ilość pobrań: 207
Protokół
Rozmiar: 190.57 KB
Data publikacji: 2013-11-18 20:18:36
Ilość pobrań: 191

Data publikacji: 2013-10-25 12:45:55 (712 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-10-25 12:49:14 Dodano załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie_o_konsultacjach_z_organizacjami_pozarządowymi[4348x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-10-25 12:49:44 Dodano załącznik: Formularz do konsultacji (Formularz_do_konsultacji[4348x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-10-25 12:50:11 Dodano załącznik: Program współpracy (Program_wsp Mariusz Ławrynowicz
2013-10-25 12:50:32 Dodano załącznik: Zarządzenie (Zarządzenie_119_z_dn[4348x4].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-10-25 12:52:11 Usunięto załącznik: Program współpracy (Program_wsp.doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-10-25 12:52:58 Dodano załącznik: Program współpracy (Program_wspolpracy-2014[4348x4].doc) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-18 20:18:10 Dodano załącznik: Zarządzenie nr 119 (Zarządzenie_Nr_119[4348x5].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2013-11-18 20:18:36 Dodano załącznik: Protokół (protokol[4348x6].pdf) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa