Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi - na rok 2015

Wschowa, dn.03-10-2014r.

 

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.” Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wschowa do zapoznania się z projektem Programu oraz do składania uwag i opinii.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

/-/ Krzysztof Grabka


Projekt uchwały
Rozmiar: 26.81 KB
Data publikacji: 2014-10-03 11:08:51
Ilość pobrań: 152
Formularz konsultacji
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2014-10-03 11:09:43
Ilość pobrań: 136
Zarządzenie nr 133
Rozmiar: 16.32 KB
Data publikacji: 2014-10-03 12:16:40
Ilość pobrań: 135

Data publikacji: 2014-10-03 11:05:14 (523 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-10-03 11:08:18 Dodano załącznik: Zarządzenie nr 119 (Zarządzenie_Nr_119[5021x1].docx) Mariusz Ławrynowicz
2014-10-03 11:08:51 Dodano załącznik: Projekt uchwały (Projekt_uchwały[5021x2].docx) Mariusz Ławrynowicz
2014-10-03 11:09:43 Dodano załącznik: Formularz konsultacji (Formularz_konsultacji[5021x3].doc) Mariusz Ławrynowicz
2014-10-03 12:16:40 Dodano załącznik: Zarządzenie nr 133 (Zarządzenie_Nr_133[5021x4].docx) Mariusz Ławrynowicz
2014-10-03 12:17:03 Usunięto załącznik: Zarządzenie nr 119 (Zarządzenie_Nr_119[5021x1].docx) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa