Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 


Wschowa, dnia 20-02-2015r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację zadań publicznych w zakresie:

 

 

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ochrona i promocja zdrowia

 

określonego w U C H W A L E NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa na podstawie:

 

art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.),

 

zaprasza

 

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w roku 2015.

 

 

 

 1. RODZAJ ZADANIA:

 

1. wspieranie działań promujących naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie

2. wspieranie działań promujących upowszechnianie kultury fizycznej,

3. wspieranie działań promujących kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

4. wspieranie działań promujących ochronę i promocję zdrowia.

 

 

 1. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU:

 

  1. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

w 2014 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 30.000,00 złotych

w 2015 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

30.000,00 złotych

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej :

 

w 2014 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 268.000,00 złotych

w 2015 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

270.000,00 złotych

 

3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

w 2014 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 35.000,00 złotych

 

w 2015 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

40.000,00 złotych

 

 

4. Ochrona i promocja zdrowia:

w 2014 roku Gmina Wschowa przekazała środki finansowe

w wysokości 20.000,00 złotych

 

w 2015 roku Gmina Wschowa przeznaczy środki finansowe w wysokości

25.000,00 złotych

 

 

 

 1. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ WSCHOWA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2014

 

 

Zakres: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Rok 2014

2.1. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Wsi „Przy Szkole”

Łysiny 2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Narysu mi Hymn

w kwocie: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

 

2.2. Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 67-400 Wschowa

nazwa zadania: X Masowy Bieg Uliczny z okazji Dnia Dziecka

w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

2.3. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Konferencja naukowa „Conjux, mater, filia, soror propinqua, civis…” Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim

w kwocie: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

 

 

2.4. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Harcerska Szkoła

w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

2.5. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół

im. Stanisława Staszica we Wschowie

ul. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Bieg klas mundurowych im. Tomasza Tomczaka

w kwocie: 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100)

 

2.6Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Spotkania z podróżnikami

w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

2.7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Weekend Światłoczuły we Wschowie

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

2.8. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Strzelectwo jako paradygmat edukacji i wychowania młodzieży

w kwocie: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

 

2.9. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Muzyka i taniec – nowe możliwości rozwoju

w kwocie: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

2.10. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje – obowiązek

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

 

 

 

 

Zakres : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Rok 2014

 

  1. Wschowsko-Sławskie Towarzystwo Koszykówki WSTK

ul. Jagodowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie i Upowszechnianie Kultury Fizycznej. Rozgrywki Dolnośląskiej i Lubuskiej Ligi Koszykówki.

w kwocie: 43.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100).

 

1.2. Wschowski Klub Motorowy

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie zainteresowań sportami motorowymi. Szkolenia zawodników, organizacja zawodów.

w kwocie: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

1.3. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Akrobatyka – wyginam śmiało ciało.

w kwocie: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

 

1.4. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Piłka nożna – sport dla wszystkich.

w kwocie: 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

 

1.5. Wschowski Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Korona”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Koszykówka – sport dla każdego.

w kwocie: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.6. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: VIII Jeździeckie Mistrzostwa Ziemi Wschowskiej w Skokach Przez Przeszkody.

w kwocie: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

1.7. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: V Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi.

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

1.8. Stowarzyszenie Klub Jeździecki „Tradycja”

Siedlnica 167, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Regionalno-Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody. Zakończenie wakacji.

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

1.9. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „NASZA SZKOŁA”

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Ustrzel nudę.

w kwocie: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100)

 

1.10. Ludowy Zespół Sportowy „Avia”

Siedlnica 15, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Rozwijanie i pogłębianie umiejętności sportowych juniorów, seniorów w celu prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego poprzez realizację procesu szkoleniowego w dyscyplinie piłki nożnej.

w kwocie: 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

 

1.11. Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” w Lginiu

Lgiń 6, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działań promujących upowszechnianie sportu.

w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

 

1.12. Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Osowa Sień

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie sportu oraz prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Wschowa. Organizacja imprez masowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

w kwocie: 44.500,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

 

1.13. Klub Sportowy „Pogoń”

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinach piłki nożnej oraz tenisa stołowego.

w kwocie: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

 

1.14. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ZAHIR VOLLEY Wschowa

ul. Moniuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zajęcia rekreacyjno-sportowe z minisiatkówki chłopców i dziewcząt.

w kwocie: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

1.15. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa

ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Popularyzacja strzelectwa sportowego.

w kwocie: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100)

 

Zakres: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Rok 2014

 

1.1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wschowa na przestrzeni dziejów. Miejska gra historyczna

w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

1.2. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wschowa

ul. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Obóz II szczepu Hufca ZHP Wschowa

w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.3. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Odział w Zielonej Górze, 65-055 Zielona Góra, ul. Krawiecka 7-9, Filia we Wschowie

tytuł zadania: Andrzej Kostka – ksiądz, żołnierz, patriota

w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

1.4. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Polska Światłoczuła we Wschowie

w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

 

1.5. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „Twórcze Horyzonty”

ul. Obrońców Warszawy 12/4, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kino

w kwocie: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

 

1.6. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy Wschowa

ul. Pocztowa 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie imprez okolicznościowych dla mieszkańców gminy Wschowa oraz popularyzowanie lokalnego dorobku – 70 lecie Ligi Obrony Kraju

w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.7. Związek Strzelecki „Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 4047 Wschowa

ul. Matejki 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Kultywowanie tradycji oręża polskiego i wychowanie w duchu patriotycznym

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

 

1.8. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji „Nasza Szkoła” we Wschowie

ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Śpiewanie to sztuka 2014

w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

 

1.9. Stowarzyszenie Czas A.R.T.

ul. Gen. Bema 1/2, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Książka pt. „Rycerze-szlachta-ziemianie. Szlachetnie urodzeni na pograniczu wielkopolsko-śląskim”

w kwocie: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

1.10. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej

ul. Głogowska 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Muzyka i taniec – zwierciadło artystyczne Wschowy

w kwocie: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

1.11. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „NASZE DZIECI”

Przyczyna Górna 22, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Niedziela dla rodziny

w kwocie: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

 

1.12. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: IX Przegląd Twórczości Teatralnej „Zaczarowana Kraina”

w kwocie: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

 

Zakres : ochrona i promocja zdrowia

Rok 2014

 

2.1. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywni dla zdrowia – promocja zdrowego stylu życia …

w kwocie: 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100)

 

2.2. Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomocna Dłoń”

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Aktywne spędzanie wolnego czasu.

w kwocie: 2.600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)

 

2.3. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski w Gorzowie Wlkp.

Koło PZN we Wschowie

ul. Łazienna 10, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Wspieranie działalności na rzecz osób niewidomych i niedowidzących „Aktywni razem”.

w kwocie: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100)

 

2.4. Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Bieg przedszkolaków.

w kwocie: 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych 00/100)

 

2.5. Towarzystwo Przyjaciół I Zespołu Szkół im. St. Staszica we Wschowie

ul. T. Kościuszki 11, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Zdrowe pokolenie bo zdrowe żywienie.

w kwocie: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

 

2.6. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 1 we Wschowie

ul. Kopernika 7, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Z żeglowaniem za pan brat. Żeglarski weekend.

w kwocie: 1.460,00 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100)

 

2.7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ OŚRODEK”

ul. T. Kościuszki 25, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Chcę żyć zdrowo.

w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

2.8. Stowarzyszenie Rodziców „Bajkowe Przedszkole nr 1” we Wschowie

ul. Moniuszki 9, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Żyję wśród innych radośnie bez złości.

w kwocie: 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100)

 

2.9. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich

ul. Garbarska 11a, 67-400 Wschowa

tytuł zadania: Pokonać raka pomagając sobie i innym.

w kwocie: 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100)

 

2.10. Fundacja „Ja, My, Oni”

ul. Energetyków 7/10a, 65-729 Zielona Góra

tytuł zadania: Depresja – choroba młodego pokolenia.

w kwocie: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

 

 

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

  1. Zadania przewidziano do realizacji w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015r.
  2. Zadania mają wspierać i promować przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej oraz wspierać działania zakresu ochrony i promocji zdrowia.
  3. Warunki realizacji zadania określi umowa zawarta po rozstrzygnięciu konkursu, której druk stanowi załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania

(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

  1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
   1. spełniać wymogi określone dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniające do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
   2. złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
   3. wykazać się posiadaniem niezbędnej wiedzy, doświadczonej kadry mającej niezbędne kwalifikacje i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
  2. Wymagany wkład własny (środki finansowe własne lub środki finansowe z innych źródeł ) to co najmniej 10% całkowitego kosztu realizacji zadania.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z napisem zadania określonego w ogłoszeniu :
  1. KONKURS – nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
  2. KONKURS – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  3. KONKURS – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  4. KONKURS – ochrona i promocja zdrowia,

podając także dokładne dane składającego ofertę lub przesłać przesyłką pocztową lub kurierską w terminie do dnia 16 marca 2015 roku, do godziny 9.30 w Siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Rynek 1, 67 – 400 Wschowa, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu pok. Nr 7 na parterze. Oferty, które zostaną złożone lub doręczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

  1. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
  2. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy, z podaniem nazwy zadania zamieszczonego w ogłoszeniu. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERTY

 

Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 17 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie. Podmioty składające ofertę zostaną poinformowane pisemnie o wynikach konkursu w terminie 30 dni od podjęcia decyzji przez Burmistrza.

 

 

 1. INFORMACJE O TRYBIE I KRYTERIACH STOSOWANYCH PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

 

  1. Do oferty należy dołączyć:

 

aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami – inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności

 

Dokumenty o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela ( w przypadku kopii dokumentu, za zgodność z oryginałem należy poświadczyć każdą zapisaną stronę ).

 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy, pod warunkiem, że ich cele statutowe przewidują prowadzenie działalności objętej konkursem.
  2. Przeznaczone do wsparcia realizacji mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Wschowa.
  3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
  4. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez komisję konkursową pod względem merytorycznym.

Przy ocenie brane będą pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

   1. celowość i zasadność zadania,

- zakres rzeczowy zadania,

- cel zadania,

- zakładane rezultaty zadania,

- liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania,

b) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

- kosztorys ze względu na rodzaj kosztów,

- kosztorys ze względu na źródło finansowania,

- pozafinansowy wkład własny w realizację zadania,

c) inne wybrane informacje dotyczące zadania, w tym:

- posiadane zasoby kadrowe,

- posiadane rodzaje zasobów rzeczowych,

- dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

- informacja na temat dotychczasowych zadań realizowanych we

współpracy z administracją publiczną.

  1. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia ( w określonym przez siebie terminie ) dodatkowych informacji lub dokumentów, dostępnych podmiotowi.
  2. Warunki przyznania dotacji i zawarcia umowy:
   1. oferta zostanie wytypowana przez komisję konkursową do dofinansowania;
   2. środki przeznaczone na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym konkursem, zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególnych oferentów zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa, po zatwierdzeniu wyników konkursu;
   3. kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku oferent będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztorysu ofertowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie możliwość dofinansowania zadań zgłoszonych w konkursie w ogólnej kwocie niższej, niż to wynika z ogłoszenia o konkursie.
 2. Ogłoszenie z informacją o przyjęciu ofert do realizacji lub ich odrzuceniu zamieszczone zostanie na stronie www.bip.wschowa.pl i na tablicach ogłoszeń urzędu.
 3. W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 4. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

Danuta Patalas


Rozporządzenie
Rozmiar: 79.00 KB
Data publikacji: 2015-02-20 13:13:59
Ilość pobrań: 155
Sprawozdanie
Rozmiar: 28.81 KB
Data publikacji: 2015-02-20 13:14:19
Ilość pobrań: 231
Ustawa
Rozmiar: 155.09 KB
Data publikacji: 2015-02-20 13:14:41
Ilość pobrań: 148
Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie przyznania środków finansowych
Rozmiar: 104.00 KB
Data publikacji: 2015-03-20 14:40:02
Ilość pobrań: 135
Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie przyznania środków finansowych - poprawiona literówka dot. kwoty
Rozmiar: 104.00 KB
Data publikacji: 2015-03-23 13:09:10
Ilość pobrań: 122

Data publikacji: 2015-02-20 13:02:27 (1250 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-02-20 13:09:50 Dodano załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie_konkurs_2015[5198x1].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-20 13:13:59 Dodano załącznik: Rozporządzenie (Rozporządzenie[5198x2].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-20 13:14:19 Dodano załącznik: Sprawozdanie (Sprawozdanie[5198x3].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-20 13:14:41 Dodano załącznik: Ustawa (Ustawa[5198x4].pdf) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-20 14:23:38 Usunięto załącznik: Ogłoszenie (Ogłoszenie_konkurs_2015[5198x1].docx) Mariusz Ławrynowicz
2015-03-20 14:40:02 Dodano załącznik: Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie przyznania środków finansowych (Zarzadzenie-60-2015[5198x4].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-03-23 13:09:10 Dodano załącznik: Zarządzenie nr 60/2015 w sprawie przyznania środków finansowych - poprawiona literówka dot. kwoty (Zarządzenie_Nr_60[5198x5].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa