Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 20 lutego 2015r.

 

w sprawie : zgłaszania kandydatów dokomisji konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych dotyczących otwartego konkursu ofert z dnia 20 lutego 2015 rokuna realizację zadania publicznego w zakresie :

  1. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

  3. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  4. ochrona i promocja zdrowia

 

Zgodnie z art. 15 ust.2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą wskazać kandydatów do komisji konkursowejw celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych.

  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.

  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 13.03.2015r. (piątek) do godz.14.00 (decyduje data wpływu do urzędu).

  4. Miejsce zgłaszania kandydatów:

Urząd Miasta i Gminy we Wschowie

ul. Rynek 1 , 67-400 Wschowa

Biuro Obsługi Interesanta Urzędu pok. nr 7 na parterze

 

 

 

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa

 

Danuta Patalas

 

 

 

 

 Data publikacji: 2015-02-20 13:15:39 (629 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa