Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE  Nr 175/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WE WSCHOWIE z dnia 19.11.2015 r.

 

w sprawie konsultacji projektu uchwały Programu współpracy Gminy Wschowa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

 

Treść w załączniku.


Zarządzenie w sprawie konsultacji
Rozmiar: 38.50 KB
Data publikacji: 2015-12-10 10:37:36
Ilość pobrań: 99
Formularz do konsultacji
Rozmiar: 34.50 KB
Data publikacji: 2015-12-10 10:40:11
Ilość pobrań: 88
Program współpracy 2016
Rozmiar: 82.50 KB
Data publikacji: 2015-12-10 10:42:45
Ilość pobrań: 124

Data publikacji: 2015-12-10 10:33:43 (417 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-12-10 10:37:36 Dodano załącznik: Zarządzenie w sprawie konsultacji (Zarządzenie_w_sprawie_konsultacji[5522x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-10 10:39:17 Dodano załącznik: (Program_wsp Mariusz Ławrynowicz
2015-12-10 10:40:12 Dodano załącznik: Formularz do konsultacji (Formularz_do_konsultacji_[5522x3].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-10 10:40:45 Usunięto załącznik: Program współpracy 2016 (Program_wsp.doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-10 10:41:27 Dodano załącznik: Program współpracy 2016 (Program_wsp Mariusz Ławrynowicz
2015-12-10 10:42:03 Usunięto załącznik: Program współpracy 2016 (Program_wsp.doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-12-10 10:42:45 Dodano załącznik: Program współpracy 2016 (Program2016[5522x3].doc) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa