Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja WG.RO.6220.19.2016 dot. Informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Wschowa, dnia 10.02.2017r.

WG.RO.6220.19.2016

INFORMACJA
 O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz 353 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa informuje, że w dniu 10.02.2017r. została wydana decyzja zmieniającą decyzję z dnia 29.08.2016 r. znak: WR.RO.6220.19.2015.AWG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie sieci kanalizacji gawitacyjnej, przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi zlokalizowanej w miejscowości Tylewice, Gmina Wschowa".

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, pok. nr 25, w terminie 21 dni od dani podania do publiczenj wiadmości od poniedziałku do piątku od 700 - 1400.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Danuta Patalas               

 

 


Data publikacji: 2017-02-10 14:34:26 (279 odsłon)
Administrator - Damian Poźniak
tel. 663765894    e-mail: [email protected]


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-02-10 15:28:20 Dodano załącznik: (INFORMACJA_WG[5945x1].pdf) Damian Poźniak
2017-02-10 15:37:38 Dodano załącznik: (Obwieszczenie[5945x2].pdf) Damian Poźniak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa